8040.com
威尼斯手机娱乐官网
威尼斯手机娱乐官网
 • 德国AB珊瑚高钙盐 25KG
 •                                    德国AB珊瑚高钙盐 25KG


   
         德国AB珊瑚高钙盐接纳高科技配方分解,按环球最高德国制盐尺度消费,适用于所有珊瑚、软体、海洋生物及珊瑚鱼类。本产物属高钙生态盐,接纳纯自然初级原材料分解,内含酸碱缓冲剂,酸碱值相对稳固,按严厉的德国质量标准监控制造。包含海洋生物所有必须之微量元素、矿物质及维他命,尤其是富含珍贵的碘和锶。不含亚摩尼亚、亚硝酸盐、硝酸盐、磷或任何带毒性物资。溶解度异常下,不留任何残留物,海盐调配好,待火清亮后可立即运用。

  货号:
  301.01        德国AB珊瑚高钙盐25KG(调配750升水)
  威尼斯手机娱乐官网
8040.com